"We are proud of being fully integrated producer"

(ULTRA) DÜŞÜK KARBONLU FERROKROM (DK FeCr)

Düşük Karbonlu Ferrokrom Üretimi- DK FeCr
Düşük Karbonlu Ferrokrom; paslanmaz çelik, yüksek sıcaklık ve aşınmaya dayanıklı çelik üretiminde, kimya sanayisinde, krom bileşiklerinin elde edilmesinde, her türlü makine imalat sanayisinde ve benzeri alanlarda kullanılmaktadır.

1. Hammadde Hazırlama Tesisleri
Şirketimiz, herhangi bir tedarikçiye bağımlı olmaksızın ana ham maddelerinden yüksek tenörlü krom cevherini ve ferro siliko krom metalini kendi bünyesinde üretebilen dünyanın DK FeCr üreticilerinden biridir. Böylece herhangi bir tedarikçiye bağımlı olmaksızın DK FeCr üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
2. Ergitme Tesisleri

DK FeCr, ergitilmiş krom cevherinin, Ferrosilikokrom (FeSiCr) metali ile silikotermik reaksiyonu sonucu üretilir. Bu reaksiyon için gerekli sıvı kromit, ergitme fırınında (EAF); sıvı veya katı Ferrosilikokrom metali, bir indirgeme fırınında (SAF) üretilmektedir. ETİ, birbirinden bağımsız iki ayrı ünitede; yılda 36.000 Mton DK FeCr üretim kapasitesine sahiptir. ETİ bünyesindeki tüm fırınlar, 2012-2015 yılları arasında gerçekleşen revizyon çalışmalarıyla, sektördeki en son teknoloji ile güncellenmiştir. Yarım asırı aşkın tecrübesi ile ETİ, bu üretimi Perrin ve Duplex metodlarıyla yapabilen sektördeki tek üreticidir.
 
3. Ürün Hazırlama Tesisleri
İngotlar halinde dökülen DK FeCr metali, yüzeyindeki tüm safsızlıklardan arındırılmak amacıyla, tünel tipi kumlama makinesi içerisinde yüksek hızdaki çelik bilyalarla temizlenir. Bu temizliğin ardından, Kırma, Eleme ve Ambalajlama tesislerinde istenen boyutlara getirilerek Big-Bag ambalajlar içerisinde, satışa hazır hale getirilir.
 

LOW CARBON FERRO CHROME 
CHEMICAL ANALYSIS (%)
Cr (Chromium) % 68 - 74  ASTM E363 / XRF (SPECTRO XEPOS 05 P)
Si (Silica) % 1,0 max. TS 2521, XRF (SPECTRO XEPOS 05 P)
Fe (Ferrous) % 23 - 27
C (Carbon) % 0,05 max. LECO CS744
% 0,06 max.
% 0,08 max. 
% 0,10 max. 
% 0,15 max. 
P (Phosphorus) % 0,030 max.  ICP OES (SPECTRO ARCOS II MV 130 NM) XRF (SPECTRO XEPOS 05 P)
S (Sulphur) % 0,025 max LECO CS744
Specific Weight 7,16 gr/cm3
Melting Point 1.545 °C
Product Size 10-50 mm (%90 min.) Standard
 

ULTRA - LOW CARBON FERRO CHROME 
CHEMICAL ANALYSIS (%)
Cr (Chromium) % 68 - 74  ASTM E363 / XRF (SPECTRO XEPOS 05 P)
Si (Silica) % 1,0 max. TS 2521, XRF (SPECTRO XEPOS 05 P)
Fe (Ferrous) % 23 - 27
C (Carbon) % 0,015 max.   LECO CS744
% 0,025 max.
% 0,03 max. 
P (Phosphorus) % 0,030 max.  ICP OES (SPECTRO ARCOS II MV 130 NM) XRF (SPECTRO XEPOS 05 P)
S (Sulphur) % 0,025 max LECO CS744
Specific Weight 7,16 gr/cm3
Melting Point 1.545 °C
Product Size 10-50 mm (%90 min.) Standard