"We are proud of being fully integrated producer"

Laboratuvar

  • Numune Hazırlama Odası,
  • Kimyasal Analiz Odası,
  • Doğrulama ve Kalibrasyon Odası bulunmaktadır.
  • Analizlerimizi titrasyon yöntemi , ICP ve XRF cihazları ile yapmaktayız.
  • Yapmış olduğumuz tüm Tüm analiz ve işlemler ISO 9001 – 2008 standartlarına göre kayıt altına alınmaktadır.
  • Laboratuvarımızda bulunan tüm cihazlar yıllık olarak kalibrasyon yaptırılarak kontrolden geçirilmektedir.
 
Yapmakta olduğumuz analizler, 
    Cr analizi.....................ASTM E363
    Si  analizi.....................TS 2521
    P  analizi......................ICP OES

    XRF cihazımızda  “TS EN 15309" standardına göre; Doğal taşlarda SiO2, Fe2O3,     CaO, MgO, Al2O3 , Krom cevherinde Fe2O3, Cr2O3 , Ferrokromda Cr, Si ve P analizleri,

    ICP-OES Cihazı ile Analizi Yapılan Elementler: Cu, Zn, Sb, As, Ni, Co, Cd, Mn, Se, Li, V, Mo, Fe, Bi, P, Ti, Mg, Si, Ca, Sr, Cr, Al, K, Pb.
 
    C  analizi………LECO CS 744 - CS230
    S  analizi………LECO CS 744 - CS230
    N  analizi………LECO ON 736
    O  analizi………LECO ON 736