"We are proud of being fully integrated producer"

İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimiz İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları Politikası’nın amacı, şirketin her seviyesindeki kadrolarına mümkün olan en iyi yetişmiş ve yetenekli personeli temin ve istihdam etmektir. Buna paralel olarak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir;
  • Gerekli sayıda personel istihdam etmek ve personelin performansını izleyerek en yüksek verimle çalıştırılmasını sağlamak,
  • Görevin özelliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, tüm personele yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,
  • Tüm personelin özlük işlerine ilişkin hakların korunmasını sağlamak,
  • Personeli başarıya teşvik etmek, ödüllendirmek,
  • Boşalan yönetim kadrolarına bünye içinde eleman yetiştirme ve yerleştirme çabasını göstermek,
  • Personeli, kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, bu konudaki görüş ve önerilerini üst kademelere bildirmelerini sağlamak amacıyla iletişimi etkin hale getirmek,
  • Yöneticileri ile birlikte personele şevkle çalışabilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri iş ortamı yaratmak ve en iyi beşeri ilişkiler kurulmasına çaba göstermek,
  • Çalışanların sağlığını korumak ve güvenli bir iş ortamı sağlamak için çaba göstermek,
  • Personele performans ölçütleri çerçevesinde iş güvencesi sağlamak,
  • Çalışanların tatmin düzeylerini ve kuruma bağlılıklarını izlemek ve gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak.
Yukarıda verilen İK politikalarını uygulayan ve madencilik – metalurji alanında ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında olan şirketimizde çalışmak isteyenler ik@etimet.com web adresinden başvuru yapabilir.